مخاطبان احتمالی کسب و کار شما

کدام یک از شخصیت ها به مخاطب هدف شما نزدیکتر است؟

برای مشاهده سایر ویژگی های مخاطب هدف شما، افزودن به سبد خرید کنید.

مخاطبان پیشنهادی را عمیق تر بررسی کنید و از نگاه آنها کسب و کار خود را مشاهده کنید. برای دست یابی به نتایج دقیق تر و شناسایی بهترین فرصت های رسیدن به مشتریان خود با ما در ارتباط باشید.