اینستاگرام مارکتینگ

تکنیک های کسب و کار
در اینستاگرام

برای حضور در هر حوزه ای، نحوه ی ورود به آن نقش بسیار مهمی در اعتبار برند و شکل گیری هویت آن دارد.

برای ورود به اینستاگرام، نکات کوچک، اما بسیار حیاتی وجود دارد که تاثیر به سزایی روی چگونگی دیده شدن برند شما ایفا میکند.

در این کتاب به تعدادی از آنها و تاثیراتشان بر روی پیج ها که تا الان کمتر مورد توجه بوده پرداختیم.

مطالبی که داخل این کتاب میبینید :

کسب و کارت رو رونق بده و در زمانت صرفه جویی کن