یادگیری

شاید تا چند سال پیش ورود کسب و کار های سنتی به حوزه دیجیتال گامی پیشرو محسوب میشد اما امروز یک اجبار است. برای ورود به حوزه آنلاین، اینستاگرام این کار رو خیلی راحت کرده و بستر مناسبی برای تمامی مشاغل فراهم کرده است. حال دست خود ماست که با ورود به این حوزه چندین پله کسب و کارمون رو رشد بدیم و یا نابودش کنیم. این فاصله بزرگ بین پیروزی تا شکست در کسب و کار اینترنتی رو خودمون با توجه به روش کارمون در اینستاگرام مشخص میکنیم. برای اینکه شانس پیروزیمون رو افزایش بدیم باید اطلاعات خودمون رو در این زمینه بیشتر کنیم.

در این صفحه یاد میگیریم با استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی و اینستاگرام مارکتینگ، کسب و کار های سنتی رو به درستی به دیجیتال تبدیل کنیم.

ویدولیمو، شبکه کسب و کار آنلاین و برندسازی