آموزش دیجیتال مارکتینگ

چرا محتوای من دیده نمیشود

ویروسی و بینهایت دیده شـدن یک مـحتوا اتـفاقی رخ نمیدهـد، پشـت یک شـوخی خـنده دار، یک گیف جـذاب و یا یک تـصویر دوسـت داشـتنی، افـرادی هسـتند که بهـترین راه هـا را بـرای جـلب نـظر مخاطبان، مطالعه و تجربه کرده اند.
” اگـر میخواهید مـحتوای پـربـازدید داشـته بـاشید، بـاید عـاداتی را تـمرین کنید ”
بـاید کمتر بـر روی ظـاهـر و بیشتر بـر ارزش تـعامـل بـا مشـتری تـمرکز کنید. از بـررسی معیارهـای بیهوده مـثل لایک و تـعداد دنـبال کننده دوری کنید.تـمرکز خـود را بـر روی تـعامـلات بـا ارزش بـالاتـر مـانـند اشـتراک گـذاری یا نــظرات بــگذارید. بــه هــر حــال، هــر کسی میتــوانــد یک پســت را لایک کند، امــا افــرادی که بــرای مشارکت وقت میگذارند، به احتمال زیاد، نفوذ برند شما را گسترشمیدهند.

شـما بـاید پیشرفـت خـود را بـه سـمت اهـداف ارزیابی کنید و درک درسـتی از معیارهـای انـدازه گیری مـوفقیت خـود داشـته بـاشید. وقتی افـراد پسـت هـای شـما را دوسـت دارنـد، ممکن اسـت بـرای شـما لذت بخشباشد، اما اگر این لایک ها به سود تبدیل نمی شوند، به شما کمک زیادی نمی کنند. 69 درصـد از بـرنـدهـا از طـریق شـبکه هـای اجـتماعی، پـایگاه مشـتریان وفـاداری و طـرفـداران خـود را ایجاد میکنند.

سوالات متداول

۱. یک حساب کاربری در ویدولیمو بساز تا همیشه بتوانی به کتاب‌هایی که می‌خری، دسترسی داشته باشی.
۲. روی تصویر جلد یا عنوان کتاب دلخواهت بزن تا به صفحۀ مخصوص آن کتاب بروی.
۳. در صفحۀ کتاب دلخواهت، روی دکمۀ « افزودن به سبد خرید » بزن.

بعد از تمام‌شدن مراحل خرید، کتاب در کتابخانهٔ ویدولیمو (یعنی در بخش «کتاب‌های من») قرار خواهد گرفت.
همچنین فایل کتاب ها برای ایمیل شما ارسال میشود

در قسمت «ثبت‌نام» اطلاعات خود را وارد کنید و «ادامه» را بزنید.

سپس کدی که برایتان ایمیل می‌شود وارد کنید تا حساب کاربریتان ساخته شود. 

شما میتوانید از طریق این لینک رمز عبور خود را تغییر دهید

چرا محتوای من
دیده نمیشود

4.7/5
۲۹۰۰۰ تومان