آموزش دیجیتال مارکتینگ

چرا محتوای من دیده نمیشود

ویروسی و بینهایت دیده شـدن یک مـحتوا اتـفاقی رخ نمیدهـد، پشـت یک شـوخی خـنده دار، یک گیف جـذاب و یا یک تـصویر دوسـت داشـتنی، افـرادی هسـتند که بهـترین راه هـا را بـرای جـلب نـظر مخاطبان، مطالعه و تجربه کرده اند.
” اگـر میخواهید مـحتوای پـربـازدید داشـته بـاشید، بـاید عـاداتی را تـمرین کنید ”
بـاید کمتر بـر روی ظـاهـر و بیشتر بـر ارزش تـعامـل بـا مشـتری تـمرکز کنید. از بـررسی معیارهـای بیهوده مـثل لایک و تـعداد دنـبال کننده دوری کنید.تـمرکز خـود را بـر روی تـعامـلات بـا ارزش بـالاتـر مـانـند اشـتراک گـذاری یا نــظرات بــگذارید. بــه هــر حــال، هــر کسی میتــوانــد یک پســت را لایک کند، امــا افــرادی که بــرای مشارکت وقت میگذارند، به احتمال زیاد، نفوذ برند شما را گسترشمیدهند.

شـما بـاید پیشرفـت خـود را بـه سـمت اهـداف ارزیابی کنید و درک درسـتی از معیارهـای انـدازه گیری مـوفقیت خـود داشـته بـاشید. وقتی افـراد پسـت هـای شـما را دوسـت دارنـد، ممکن اسـت بـرای شـما لذت بخشباشد، اما اگر این لایک ها به سود تبدیل نمی شوند، به شما کمک زیادی نمی کنند. 69 درصـد از بـرنـدهـا از طـریق شـبکه هـای اجـتماعی، پـایگاه مشـتریان وفـاداری و طـرفـداران خـود را ایجاد میکنند.

سوالات متداول

۱. یک حساب کاربری در ویدولیمو بساز تا همیشه بتوانی به کتاب‌هایی که می‌خری، دسترسی داشته باشی.
۲. روی تصویر جلد یا عنوان کتاب دلخواهت بزن تا به صفحۀ مخصوص آن کتاب بروی.
۳. در صفحۀ کتاب دلخواهت، روی دکمۀ « افزودن به سبد خرید » بزن.

به صفحه «حساب کاربری» وارد شوید و سپس اطلاعات خود را وارد کنید تا ثبت نام اولیه شما انجام شود. سپس ایمیل خود را باز کنید و وارد ایمیل ارسالی از Vidolimo شوید و در آخر بر روی دکمه «تایید حساب کاربری» کلیک کنید تا ثبت نام شما کامل شود.
بعد از تمام‌شدن مراحل خرید، وارد حساب کاربری خود شوید و سپس به قسمت «کتابخانه من» مراجعه کنید.

بله. قبل از دانلود و خرید میبایست از طریق ایمیل ثبت نام کنید.

شما در ابتدا باید حساب کاربری در ویدولیمو ایجاد کنید و درصورت هرگونه مشکل از طریق قسمت «پشتیبانی» حساب کاربری خود میتونید با پشتیبانان ویدولیمو در ارتباط باشید.

چرا محتوای من
دیده نمیشود

4.7/5
۲۹۰۰۰ تومان

29,000 تومان

۲۰ % تخفیف

اولین خرید با کد تخفیف
hividolimo