خدمات کسب و کار

ساخت تیزر تبلیغاتی

99 هزار تومان
  • معرفی کسب و کار شما
  • صداگذاری روی تیزر
  • قرارگیری لوگو شرکت در ویدیو
  • نمایش آدرس، اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی

طراحی موشن گرافیک

50 هزار تومان ثانیه ای
  • ساخت موشن گرافیک یکی از بهترین روشها برای تولید یک ویدئو و یا تیزر تبلیغاتی به منظور معرفی خدمات و محصولات است.

طراحی لوگو

199 هزار تومان
  • طراحی لوگو نوشتاری ( لوگو تایپ)
  • طراحی لوگو تصویری (نماد)
  • طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری )

طراحی لوگو موشن

70 هزار تومان ثانیه ای
  • لوگو موشن تلفیقی از صدا و المنهای گرافیکی است که لوگوی کسب و کار شما را نمایش میدهد. کاربرد این ویدیو در واقع یک نوع برند سازی است که می توانید آن را در اول و آخر ویدیو های خود و همچنین در میان ویدیوها استفاده کنید.