توسعه فردی

توسعه فردی در زندگی دیجیتال 📱

هر چیزی در کنار فوایدی که داره، ضرر هایی هم داره. 💯

تکنولوژی هم مثله بقیه چیزا خطرات و تهدید هایی داره که خیلی وقتا به خاطر کاربردی بودنش، ازش چشم پوشی میکنیم.

🔐 ما اینجا خطراتی که شما و حریم شخصیتون رو تهدید میکنه، بهتون متذکر میشیم تا زندگی دیجیتال سالم تری داشته باشید.

❌ یادت باشه 
هرچیزی که به بهتر شدن تو کمک نمیکنه رو دنبال نکن❗️